โครงการเดินในพันธสัญญา
โครงการ
'เดินในพันธสัญญา'

เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างสมาชิก
ให้รู้จักพระเจ้าแห่งพันธสัญญา
และมีรากฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรง
ด้วยการเดินในพันธสัญญาแห่งพระพร
โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
และเตรียมพร้อมต้อนรับพระเยซูคริสต์
เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา
ระยะเวลา :: 24 เม.ย. - 11 ก.ย. 2022

ค่ายพันธสัญญานิรันดร์
ค่าย
'พันธสัญญานิรันดร์'

คริสตจักรไท ขอเชิญชวนสมาชิก
เข้าร่วมค่ายอดอาหารอธิษฐาน ครั้งที่ 4
ค่าย 'พันธสัญญานิรันดร์' ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิ.ย. 2022 เวลา 18.00 น.
จนถึง วันเสาร์ ที่ 4 มิ.ย. 2022 เวลา 16.30 น.

previous arrow
next arrow

ข่าวสารคริสตจักร

ดูทั้งหมด

บันทึกคำเทศนา

เฝ้าเดี่ยว

ภาพจากข้อพระคัมภีร์