[เฝ้าเดี่ยว] มัทธิว 5:1-48 โดย… อ. พิพัตรา (อา. 19/06/2022)

⛪ ชีวิต และ คำสอนของพระเยซู
🙏 19/6/22 มธ.5:1-48
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ พระเยซูสอนฝูงชนมากมายที่สนใจมาฟังพระองค์ และ นี่คือคำเทศนาบนภูเขาบทแรก (คำเทศนาชุดนี้มี 3 บท คือ มธ.5-7) สิ่งที่พระเยซูสอนมีตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับ “ชีวิตของพระเยซู” คือ จากข้อ 17-20 พระเยซูได้กล่าวถึงเป้าหมาย หรือ ภารกิจสำคัญของการมาเกิดในโลกนี้ของพระองค์ คือ “เราไม่ได้มา (ในโลกนี้) เพื่อล้มล้างธรรมบัญญัติ แต่มาเพื่อทำให้สำเร็จครบถ้วน” นี่คือ สิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องที่อิสราเอลต้องเข้าใจว่า สิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพันธสัญญาต่าง ๆ ตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นได้มาสำเร็จในชีวิตของพระเยซู พระเยซูย้ำความสำคัญของธรรมบัญญัติด้วยว่า ฟ้าและดินจะสูญสิ้นไป แต่อักษร หรือ ขีด ๆ หนึ่งในธรรมบัญญัติก็จะไม่มีทางสูญหายจนกว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จครบถ้วน” (ในชีวิตของพระเยซู) และ พระเยซูสนับสนุนให้ปฏิบัติ และสอนตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน และต้องปฏิบัติยิ่งกว่าพวกฟาริสี&ธรรมาจารย์ ไม่เช่นนั้นจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้
ส่วนที่เป็นคำสอนของพระเยซู ในมธ.5นี้มีความสำคัญมาก สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น
1. (ข้อ 3-12) คุณลักษณะของชาวแผ่นดินสวรรค์ และ ผลที่จะได้รับ คือ เป็นสุข หรือ ได้รับพระพร ดังนี้ คือ
1.1 ยอมรับว่าตนเองบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ก็จะได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้า
1.2 โศกเศร้า (ต่อความผิดบาปของตนและของคนอื่น) ก็ได้รับการปลอบประโลม
1.3 ถ่อมสุภาพ ก็จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก
1.4 หิวกระหายความชอบธรรม ก็จะได้อิ่มบริบูรณ์
1.5 มีใจเมตตากรุณ จะได้รับความเมตตากรุณาตอบแทน
1.6 มีใจบริสุทธิ์ ก็จะได้เห็นพระเจ้า
1.7 สร้างสันติ จะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้า
1.8 ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม จะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดก และ บำเหน็จจะยิ่งใหญ่ , ,
2.บทบาทหน้าที่ของชาวแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี้ คือ เป็นเกลือ และแสงสว่าง หมายถึง เป็นประโยชน์ต่อสังคม และทำดีต่อผู้อื่น เพื่อเมื่อคนต่าง ๆ ได้เห็นก็จะสรรเสริญพระเจ้า
3.ทัศนคติของชาวแผ่นดินสวรรค์ สูงกว่าการตีความตามบรรพบุรุษ เพราะพระเยซูสอนให้มี “ความคิด”ที่ดี และถูกต้อง เพราะการที่จะจัดการกับปัญหาที่จุดเริ่มต้น ไม่ใช่แก้ปัญหาเมื่อกระทำผิดไปแล้ว ได้แก่ อย่าฆ่าคน และ เพียง “โกรธ” และ ดูหมิ่นพี่น้อง ก็ต้องถูกลงโทษ (หนักเบาตามแต่การกระทำ) ถ้าทำร้ายคนอื่นเช่นด่าว่า “ไอ้โง่” ก็เป็นเหมือน “ฆ่าคน” และต้องถูกลงโทษถึงไฟนรก ดังนั้น ต้องรีบปรองดอง และ คืนดีโดยเร็ว เพื่อจะไม่ต้องถูกลงโทษ , การล่วงประเวณี ก็เริ่มที่ใจ ถ้ามองด้วยใจกำหนัดก็เท่ากับล่วงประเวณีแล้ว และ ให้ยอมตัดสิ่งที่ล่อลวงให้ทำบาป ดีกว่าจะต้องตกนรกเพราะทำบาป รวมทั้งการแต่งงานก็หย่าไม่ได้ ยกเว้นอีกฝ่ายล่วงประเวณี , การสาบาน พระเยซูห้ามสาบาน แต่ให้พูดความจริง, อย่าต่อสู้คนชั่วแบบตาต่อตา ฟันแทนฟัน แต่ยอมให้สิ่งที่เขาขอ และไม่เมินหน้าหนีด้วย, รักศัตรู ไม่เพียงรักคนสนิท และทักทาย&อวยพรแก่ศัตรู เพราะพระบิดาทรงทำดี (ให้ฝนตก แดดออก)ทั้งคนดี และ คนชั่ว ดังนั้นจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนพระบิดาในสวรรค์ทรงดีพร้อม

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 เราต้องรู้จักพระเยซู และเข้าใจทั้งชีวิต และ คำสอนของพระเยซู เพื่อเราจะปฏิบัติอย่างถูกต้อง และได้เป็นชาวแผ่นดินสวรรค์บนโลกใบนี้ และได้รับบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น