[เฝ้าเดี่ยว] มาลาคี 2:1-17 โดย… อ. พิพัตรา (ส. 18.06.2022)

⛪ ลบหลู่พันธสัญญา มลค.2:1-17
🙏 18/6/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤1. พระเจ้าเตือนปุโรหิตทั้งหลายที่ไม่ฟังพระเจ้า และ ไม่ได้ตั้งใจถวายเกียรติพระเจ้า ซึ่งเป็นการละเมิดพันธสัญญาที่พระเจ้าให้แก่เลวี (เป็นพันธสัญญาที่ให้ชีวิต และ สันติสุขแก่เขา และ จะสืบทอดตำแหน่งปุโรหิตในเผ่าเลวีต่อ ๆ ไป ซึ่งพันธสัญญานี้เรียกร้องให้ยำเกรงพระเจ้า และ ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความสันติสุข และเที่ยงธรรม และ ช่วยให้ผู้คนหันจากความบาป โดยสั่งสอนประชาชนให้รู้จักพระเจ้า ในฐานะเป็นทูตของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์) แต่พวกเขาได้หันเหจากทางนั้น และคำสอนของเขาทำให้หลายคนสะดุดล้ม ดังนั้น พระองค์จะส่งคำสาปแช่ง โดยลงโทษลูกหลาน และ ทำให้ตกต่ำ เป็นที่ดูหมิ่นต่อหน้าประชากรทั้งปวง เพราะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางของพระเจ้า แต่เขานำบทบัญญัติของพระเจ้ามาเลือกปฏิบัติ (1-9)
2. ประชาชนลบหลู่พันธสัญญาของบรรพบุรุษโดยไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้ง ๆ ที่มีพระเจ้าเป็นพระบิดาองค์เดียวกัน และยูดาห์ทรยศ และ ลบหลู่สถานนมัสการที่พระเจ้าทรงรัก โดยแต่งงานกับหญิงที่นับถือพระของคนต่างชาติ ซึ่งพระเจ้าจะตัดผู้นั้นออกจากชุมชนของยากโคบ แม้ว่าเขาจะนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ และอีกอย่างที่ประชากรทำ คือ การมาร้องไห้รดแท่นบูชา เพราะพระเจ้าไม่รับเครื่องบูชาจากมือของเขา เนื่องจากเขาทรยศนอกใจภรรยาซึ่งเป็นคู่ครองตามพันธสัญญาในการแต่งงานของเขา ซึ่งพระเจ้าเป็นพยานในการแต่งงาน และผูกพันทั้งคู่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้มีลูกหลานที่ชอบธรรมให้กับพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าบอกให้ควบคุมสติอารมณ์ให้ดี อย่าคิดนอกใจภรรยา และ อย่าผิดสัญญา เพราะพระเจ้าเกลียดชังการหย่าร้าง และ การทำความรุนแรง
3.พระเจ้าเอือมระอาคำพูด หรือ ทัศนคติของประชาชนที่หาว่า “คนทั้งปวงที่ทำชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรของพระเจ้า และ พระองค์พอพระทัยในคนเหล่านั้น” หรือ พูดว่า “ไหนล่ะ พระเจ้าแห่งความยุติธรรม”

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 1. พระเจ้าเตือนเราที่เป็นเหมือนปุโรหิต คือ เป็นทูตของพระเจ้าที่อยู่ใกล้ ปรนนิบัติพระเจ้า และสอนคนอื่นให้รู้จักพระเจ้า เราต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า และ ตั้งใจให้เกียรติพระเจ้า ไม่ใช่ไม่ฟังพระเจ้า คำว่า ปุโรหิต ในพันธสัญญาใหม่ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้รับใช้เต็มเวลา แต่หมายถึงคริสเตียนทุกคน เพราะว่าพระเจ้าให้เราที่เป็นประชากรของพระเจ้าได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้า (1 ปต.2:5,9) ซึ่งการไม่ฟังพระเจ้า ละเมิดพันธสัญญา ก็จะต้องถูกลงโทษ ได้รับคำสาปแช่งด้วย
2. เราต้องระมัดระวังในการกระทำต่อพี่น้องในคริสตจักร เพราะความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในหมู่ผู้เชื่อ คือ การลบหลู่พันธสัญญาของพระเจ้าด้วย เพราะพระเจ้าสั่งในบัญญัติ 10 ประการ มีคำสั่งให้ทำสิ่งที่ดีต่อเพื่อนบ้านถึง 5 ประการ (ดูอพย.20:13-17) และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงาน ซึ่งถ้าแต่งกับผู้ไม่เชื่อ พระเจ้าไม่พอพระทัย และไม่ยอมรับ แม้จะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า และ ปัญหาการนอกใจคู่สมรส, ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง, การกระทำความรุนแรงต่อภรรยา และ การหย่าร้างนั้นเป็นการทำผิดสัญญาที่พระเจ้าเกลียดชัง
3. พระเจ้าเอือมระอาต่อความเข้าใจผิด ๆ ในหมู่ผู้เชื่อที่คิดว่า “คนทำชั่วเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย” ขอให้เราเข้าใจพระเจ้าว่า พระเจ้าไม่ ok กับคนชั่ว และ จำไว้เสมอว่า พระเจ้ายุติธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น