[เฝ้าเดี่ยว] อิสยาห์ 56:1-12 โดย… อ. พิพัตรา (พ. 15/06/2022)

15⛪ความสุขแก่ผู้ที่ยึดมั่นในพันธสัญญา
🙏 15/6/22 อสย.56:1-12
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤พระเจ้าทรงสั่งให้ผดุงความยุติธรรม และทำสิ่งที่ถูกต้อง เพราะความรอดของพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว และ ความชอบธรรมของพระองค์จะปรากฏในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น ผู้ที่ยึดถือตามที่พระเจ้าสั่งอย่างเหนียวแน่นก็จะเป็นสุข (ได้รับการอวยพร) คือ ผู้ที่รักษาวันสะบาโตโดยไม่ลบหลู่ดูหมิ่น และ ยั้งมือไม่ทำชั่ว ซึ่งนี่คือผู้ที่ยึดมั่นในพันธสัญญาและเลือกทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย รักพระนามของพระองค์ และ ผูกพันตนกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ หรือ ขันที พระเจ้าก็จะอวยพร ได้แก่ มอบอนุสรณ์ และชื่อภายในพระวิหาร และ ในกำแพงพระวิหาร และ จะได้มายังภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ (คือ เยรูซาเล็ม) และ พวกเขาจะชื่นชมยินดีในนิเวศแห่งการอธิษฐาน (สำหรับมวลประชาชาติ) และ พระองค์จะรับเครื่องบูชาของพวกเขา และจะทรงรวบรวมพวกเขาเข้ากับเชลยอิสราเอล
แต่สำหรับคนยามของอิสราเอล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ (หมายถึง ผู้นำ หรือ ผู้ปกครองประเทศอิสราเอล) ที่ทำบาป ตาบอด ขาดความรู้ (คือ ไม่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า) เป็นพวกที่ไม่ทำหน้าที่ของตน (เหมือนสุนัขใบ้เห่าไม่ได้ ก็เป็นสุนัขเฝ้าบ้านไม่ได้) แต่ชอบนอน (หมายถึง เกียจคร้าน) , กินดื่ม และมุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัว พระเจ้าจะลงโทษ ให้สัตว์ป่ามาขย้ำกิน (ข้อ 9) หมายถึง จะถูกทำลาย

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 พระเจ้ายุติธรรม พระองค์จะประทานความรอดซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดให้กับคนที่ยึดมั่นในพันธสัญญา แม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติ หรือ ขันที ที่ดูเหมือนเป็นไม่สมบูรณ์ (ขันทีเป็นชายที่ปรนนิบัติในวัง จึงถูกตัดอวัยวะเพศ เพื่อความปลอดภัยของสาว ๆ ในวัง) ขันทีไม่สามารถมีครอบครัวเปรียบเหมือนต้นไม้แห้ง แต่ถ้าเขายึดมั่นในพันธสัญญา พระเจ้าก็จะอวยพรให้ได้อยู่ในพระวิหารของพระเจ้า ได้มีชื่อในพระวิหาร และ ได้เข้ามาอธิษฐานในพระวิหาร wow! เราอยากไปที่พระวิหารที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ (คือ เยรูซาเล็ม) ทั้งบนโลกนี้ และ บนสวรรค์
เรื่องนี้หนุนใจเรามาก เพราะเราเป็นคนต่างชาติ ไม่ได้เป็นสายเลือดของอิสราเอล แต่ก็เห็นว่า พระเจ้าใจกว้างยอมรับคนต่างชาติด้วย ขอบคุณพระเจ้า
และ เพราะพระเจ้ายุติธรรม พระองค์จะลงโทษคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาทำบาป ซึ่งแม้ว่าคนนั้นจะเป็นผู้นำ ดังนั้น ขอให้เราเลือกที่จะยึดมั่นในพันธสัญญา แล้วพระเจ้าจะอวยพรเรา (คำว่า พร (bless) หมายถึง ความสุข หรือ อวยพร) เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น