[เฝ้าเดี่ยว] เยเรมีย์ 11:1-23 โดย… อ. พิพัตรา (พฤ. 16/06/2022)

⛪ ละเมิดพันธสัญญา & คำสาปแช่ง
🙏 16/6/22 ยรม.11:1-23
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ พระเจ้าสั่งให้ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ประกาศข้อกำหนดของพันธสัญญาให้ผู้ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และ ในหัวเมืองต่าง ๆ ของยูดาห์ (ข้อ 1,8)ให้ทราบว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า ‘คำสาปแช่งตกแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังข้อกำหนดของพันธสัญญานี้ คือ ข้อกำหนดซึ่งเราได้บัญชาบรรพบุรุษของพวกเจ้า เมื่อเรานำพวกเขาออกมาจากอียิปต์… “จงเชื่อฟังเรา และทำตามสิ่งที่เราสั่งทุกประการ แล้วเจ้าจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า แล้วเราจะทำให้สำเร็จตามที่เราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า คือ ยกดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งให้พวกเขา‘ คือ ดินแดนที่เจ้าครอบครองอยู่ทุกวันนี้” (ข้อ 3-5) ซึ่งพระเจ้าได้ตักเตือนพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่า “จงเชื่อฟังเรา” แต่เขาไม่ฟัง และ ไม่เคยใส่ใจ กลับทำตามทิฐิแห่งใจชั่วของเขา และ ยังสมรู้ร่วมคิดกันไปทำบาปตามบรรพบุรุษ คือ ไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่น ๆ ซึ่งเป็นการละเมิดพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับบรรพบุรุษของเขา ดังนั้น พระเจ้าจึงนำคำสาปแช่งทั้งปวงตามพันธสัญญามายังเขา คือ พระเจ้าจะนำภัยพิบัติมายังเขา ซึ่งเขาจะหนีไม่พ้น และการถวายเครื่องบูชาก็ไม่ช่วยให้พ้นโทษทัณท์ และ แม้เขาจะอ้อนวอนพระเจ้า พระองค์ก็จะไม่ฟัง พระองค์สั่งเยเรมีย์ว่า อย่าอธิษฐานเผื่อชนชาตินี้ เพราะพระเจ้าจะไม่ฟัง เมื่อพวกเขาร้องเรียกพระองค์ในยามทุกข์ยากลำบาก แม้ว่า พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาว่า “ผู้เป็นที่รักของเรา” และ “ต้นมะกอกซึ่งงามดีมีผลดกงาม” แต่เพราะความบาปชั่วที่เขายั่วยุพระพิโรธ โดยเผาเครื่องหอมถวายพระบาอัล พระเจ้าจะส่งพายุใหญ่มาเผามันให้วอดวาย
ส่วนผลของการเผยพระวจนะของเยเรมีย์ คือ พวกชนอิสราเอลปองร้าย ถูกขู่เอาชีวิต และสั่งห้าม ไม่ให้เผยพระวจนะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เยเรมีย์รู้ และท่านมอบเรื่องไว้กับพระเจ้าให้ทรงเป็นผู้แก้แค้น เพราะพระเจ้าทรงฤทธิ์และตัดสินอย่างเที่ยงธรรม และทรงพิสูจน์ความคิดจิตใจ แล้วพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะลงโทษพวกชาวอานาโธทที่มุ่งเอาชีวิตของเยเรมีย์ให้ตายในสงคราม และ ลูก ๆ จะตายเพราะอดอยาก จะไม่มีใครรอดได้ในปีแห่งการลงโทษพวกเขา

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 1.นี่เป็นบทเรียนและยากที่เราจะฟัง เพราะคำว่า “คำสาปแช่ง คือ สิ่งที่ไม่อยากฟัง” แต่ว่า นี่คือบทเรียนราคาแพงของอิสราเอลที่เราต้องเรียน เพื่อเราจะไม่เป็นคนนั้นที่ถูกสาปแช่งเหมือนอิสราเอล และ เราควรเข้าใจเหตุผลว่า ทำไมพระเจ้าต้องสาปแช่งอิสราเอล ก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าส่งคนของพระเจ้ามาเตือน ขอให้ระลึก “ข้อกำหนดของพันธสัญญา คือ ถ้าเชื่อฟังก็จะได้พระพร ( ได้ดินแดนที่พระเจ้าจะประทานให้) แต่ถ้าไม่เชื่อฟัง ก็จะถูกสาปแช่ง” ดังนั้น อย่าละเมิดพันธสัญญา ขอพระวิญญาณช่วยเราให้เชื่อฟัง และยำเกรงพระเจ้า และไม่กราบไหว้รูปเคารพและยั่วยุพระพิโรธของพระเจ้า เพราะเราจะไม่ต้องการเจอกับคำสาปแช่ง
2. เยเรมีย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการรับใช้พระเจ้า คือ การประกาศความจริงอย่างซื่อสัตย์ แม้พวกเขาไม่อยากฟัง แล้วยังขู่ฆ่าหรือปองร้าย (เพราะว่า พวกเขาไม่อยากฟังว่า พระเจ้าลงโทษพวกเขา เพราะบาปของพวกเขา) และเราควรจะมีท่าทีเหมือนเยเรมีย์ที่เมื่อเจอคนไม่ฟัง และ ปองร้าย คือจงมอบเรื่องไว้กับพระเจ้า และ ไว้วางใจในพระเจ้าว่า พระองค์จะปกป้อง และตอบแทนด้วยความยุติธรรม เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น