[เฝ้าเดี่ยว] 1 พงศ์กษัตริย์ 9:1-28 – อ. พิพัตรา (พฤ. 09/06/2022)

⛪ ยุคทองของอิสราเอล 1 พกษ.9:1-27
🙏 9/6/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤1.พระเจ้ายืนยันพันธสัญญากับดาวิดต่อโซโลมอน โดยทรงปรากฏแก่โซโลมอน เป็นครั้งที่ 2 แบบที่ทรงปรากฏที่กิเบโอน ( คือ ในความฝัน) พระองค์ตรัสว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานและคำวิงวอนของเจ้าต่อเราแล้ว เราได้ชำระวิหารที่เจ้าสร้างขึ้นนี้ให้บริสุทธิ์โดยสถาปนานามของเราไว้ที่นั่นชั่วนิรันดร์ ตาและใจของเราจะอยู่ที่นั่นเสมอไป” (ข้อ 3) นี่เป็นการตอบคำอธิษฐานของโซโลมอนที่มอบถวายพระวิหารนี้ว่า พระเจ้ายอมรับพระวิหารนี้ แต่ว่า พระเจ้าทรงเตือนอย่างเจาะจงต่อโซโลมอนว่า “ส่วนเจ้า หากเจ้าดำเนินอยู่ต่อหน้าเราอย่างซื่อสัตย์ และชอบธรรมเหมือนดาวิดราชบิดาของเจ้า ทำตามคำบัญชาทั้งสิ้นของเรา… เราก็จะสถาปนาราชบัลลังก์ของเจ้าเหนืออิสราเอลตลอดไปตามที่เราได้สัญญาไว้กับดาวิดราชบิดาของเจ้าว่า “เจ้าจะไม่ขาดคนครองบัลลังก์อิสราเอลเลย” แต่หากเจ้าหรือลูกหลานของเจ้าละทิ้งเรา…. หันไปปรนนิบัติพระอื่นๆ เราก็จะตัดอิสราเอลออกจากดินแดนซึ่งเราได้ยกให้เขา เราจะทิ้งพระวิหารแห่งนี้…..ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงนำเหตุร้ายทั้งหมดนี้มาสู่พวกเขา” (ข้อ 4-9)
2.โซโลมอน ได้พัฒนาประเทศอย่างยิ่งใหญ่ นี่เป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลเจริญรุ่งเรืองสุดขีด เป็นยุคทองของอิสราเอล ซึ่งเป็นผลงานของโซโลมอนที่ได้สร้างวัง และ สร้างเมืองต่าง ๆ ทำให้ประเทศเข้มแข็ง และพัฒนาด้านเศรษฐกิจทำให้ประเทศร่ำรวย เช่น การซื้อขายทองคำ เป็นต้น และ โซโลมอนได้ทำหน้าที่ต่อพระวิหารของพระเจ้า และพระเจ้าอวยพรโซโลมอน และอิสราเอล ตามพระสัญญา (ดู 2 พศด.1:12)🤔

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาที่ให้กับดาวิด ทรงให้เกียรติดาวิด และยังคงยืนยันพันธสัญญานี้แก่โซโลมอน แต่เงื่อนไขสำคัญคือ “ทำตาม และ รักษาบทบัญญัติของพระเจ้า” แล้วพระเจ้าจะทรงอยู่ด้วย และอวยพรเขาให้เจริญรุ่งเรืองจนเป็นยุคทองของประเทศอิสราเอล ดังนั้น เราต้องเรียนรู้ “การเดินในพันธสัญญา” และไม่หันไปจากพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะอวยพรเราเหมือนที่ทรงกระทำต่อกษัตริย์ดาวิด และ โซโลมอน แต่ว่า พระเจ้าเตือนไว้แล้วว่า ถ้าไม่ร้กษาพันธสัญญา พระเจ้าก็จะละทิ้งเราด้วย และมันไม่คุ้มเลยที่จะต้องพบเหตุร้ายในชีวิตเรา 😔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น