[เฝ้าเดี่ยว] 1 พงศ์กษัตริย์ 2:1-46 – อ. พิพัตรา (พ. 08/06/2022)

⛪ ส่งต่อความเชื่อ & ส่งต่อพันธสัญญา 1 พกษ.2:1-46
🙏 8/6/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ 1. กษัตริย์ดาวิดส่งต่อความเชื่อในพระเจ้า และ ส่งต่อพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ดังนั้น ดาวิดได้กำชับโซโลมอนก่อนที่จะสิ้นชีวิต ให้เขาเข้มแข็ง รักษาข้อกำหนดที่พระเจ้าวางไว้ และ ดำเนินในทางของพระองค์ ปฏิบัติตามกฏหมาย พระบัญชา บทบัญญัติและ ข้อกำหนดของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในบทบัญญัติของโมเสส (ข้อ 23) เพราะนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่เป็นส่วนของคนที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าจะต้องทำ เพื่อเขาจะเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าเขาจะไปไหน หรือ ทำสิ่งใด และเพื่อพระเจ้าจะทรงทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับดาวิด (ข้อ 4) คือ “หากลูกหลานของเจ้าระมัดระวังวิถีการดำเนินชีวิตของตน ซื่อสัตย์ภักดีต่อเราสุดใจสุดวิญญาณแล้ว เจ้าจะไม่ขาดคนครองบัลลังก์อิสราเอลเลย”
2. กษัตริย์ดาวิดยังได้ส่งต่อ “การบ้านการเมือง” ให้โซโลมอนจัดการด้วย คือ ตอบสนองทั้งคนที่ดี (ลูกของบาซิลลัย) และ คนชั่วร้าย ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้ คือ โยอาบ และ ชิเมอี เพราะคนเหล่านี้ที่มีวีรกรรมที่เลวร้าย ซึ่งเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดิน ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวของดาวิด (โยอาบ ได้ฆ่าแม่ทัพอิสราเอล และยูดาห์ 2 คน ซึ่งดีกว่าเขา) และ ชิเมอี ที่เป็นบุคคลอันตราย แล้วโซโลมอนก็ได้จัดการคนเหล่านั้นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งปุโรหิตอาบียาห์ และอาโดนียาห์ (พี่ชายจอมเจ้าเล่ห์ และ มักใหญ่ใฝ่สูง) แล้วบัลลังก์ของโซโลมอนก็มั่นคงเป็นปึกแผ่น

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 เราต้องระลึกเสมอว่า การเดินในพันธสัญญากับพระเจ้า เราต้องทำส่วนของเรา ซึ่งเป็นการรักษากฏหมาย หรือ บทบัญญัติของพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์แน่ เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ คือ จะทรงอวยพรให้เราเจริญรุ่งเรืองทุกด้าน แต่เราจะไม่เพียงรักษาชีวิตในทางของพระเจ้าเท่านั้น เราควรจะส่งต่อความเชื่อ และ ส่งต่อพันธสัญญานี้แก่สมาชิก และลูกหลานต่อไป เพื่อสมาชิก และลูกหลานของเรา จะได้รับความรอดตามพันธสัญญานิรันดร์ด้วย เพราะพระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่ เร็ว ๆ นี้ เราต้องรักษาความเชื่อ และ ดำเนินชีวิตในพันธสัญญา (ใหม่) นี้ และ อีกประการหนึ่งที่เป็นบทเรียนสำคัญด้วย คือ เราต้องมีสติปัญญาในการจัดการกับ “คน” เพราะว่า บางคนก็ดี บางคนก็ร้าย เราต้องรู้จักแยกแยะ และ จัดการคนอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อความสงบสุขของทุกคนในครอบครัว และ ในคริสตจักร เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น