[เฝ้าเดี่ยว] 2 พงศาวดาร 21:1-20 – อ. พิพัตรา (ส. 11/06/2022)

⛪️ เพราะเห็นแก่ดาวิด 2 พศด.21:1-20
🙏 11/6/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️ กษัตริย์เยโฮชาฟัทจัดการบ้านเมืองอย่างดีก่อนสิ้นพระชนม์ คือ ยกอาณาจักรให้เยโฮรัม เพราะเป็นบุตรหัวปี แต่ประทานเงิน ทองคำ ของมีค่าแก่โอรสต่าง ๆ ทุกคน รวมทั้งให้ครองเมืองป้อมต่าง ๆ ในยูดาห์ แต่เมื่อเยโฮรัมครองราชย์อย่างมั่นคงแล้วก็สังหารน้อง ๆ ของตนเอง และ เจ้านายบางองค์ในอิสราเอล และ ดำเนินตามทางของกษัตริย์อาหับ เพราะแต่งงานกับธิดาคนหนึ่งของอาหับ แต่เพราะพันธสัญญากับดาวิด พระเจ้าจึงไม่ได้ทำลายราชวงค์ของดาวิด แต่ทรงลงโทษเยโฮรัม เพราะความบาปชั่วที่เขาทำในสายพระเนตรของพระเจ้า คือ ทรงให้มีศัตรูแข็งข้อต่อยูดาห์ ได้แ เอโดมกบฏ และ ลิบบาห์ก็กบฏ
พระเจ้าได้ส่งผู้เผยพระวจนะเอลียาห์เตือน โดยการเขียนจดหมายมาบอกให้เยโฮรัมได้รู้ว่า เขาทำบาปต่อพระเจ้า และชักนำให้ชาวยูดาห์และเยรูซาเล็มนอกใจพระเจ้า ( คือ หันไปกราบไหว้รูปเคารพ) และยังสังหารพี่น้องในครอบครัว ดังนั้นพระเจ้าจะลงโทษคนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอย่างหนัก และ เขาจะป่วยหนักด้วยโรคลำไส้เรื้อรังจนลำไส้ทะลัก
ดังนั้น พระเจ้าดลใจชาวฟิลิสเตียและอาหรับมาโจมตียูดาห์ และริบเอาทรัพย์สินในวังไปหมด รวมทั้งบรรดาโอรส และ มเหสีของเยโฮรัม ยกเว้นอาหัสยาห์โอรสองค์สุดท้อง แล้วต่อมาเยโฮรัมก็ป่วยเป็นโรคลำไส้นานถึง 2 ปีในที่สุดลำไส้ก็ทะลักออกมา และเขาก็สิ้นใจด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส และ เขาตายโดยไม่มีใครเสียใจ

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 บาปคือ ปัญหาใหญ่ ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะไม่ทำบาปด้วยการหันไปกราบไหว้รูปเคารพ เพราะพระเจ้าจะลงโทษประชากรของพระเจ้าที่ทำบาปแน่ ๆ และ ถ้าทำบาปมาก การลงโทษก็จะหนักมาก เพราะพระเจ้ายุติธรรม และ จงระวังในการเลือกคู่ครอง ถ้าเลือกผิดก็จะพาชีวิตทำบาปและห่างไกลจากพระเจ้า
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญา (ที่ทรงให้ไว้กับดาวิด) ดังนั้น พระองค์จึงไม่ได้ทำลายล้างราชวงศ์ทั้งหมด เราก็เช่นกัน อย่าประมาทพระคุณของพระเจ้า จงยำเกรงพระเจ้า แล้วเราจะพ้นภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น