เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ ‘โบสถ์สวยด้วยมือเรา’ ในวันที่ 23 ก.ค. 2022

🙏 มีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้… 🙏 🧹🧑‍🏭โบRead more ⟶

ตารางเฝ้าเดี่ยว :: กรกฎาคม 2022 สามารถรับเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเอง

เสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับ ตารางเฝ้าเดี่ยว คริสตจักรไท ที่Read more ⟶