[เฝ้าเดี่ยว] กาลาเทีย 4:1-31 โดย… อ. พิพัตรา (พฤ. 30/06/2022)

⛪ บุตรพระเจ้า กท.4:1-31 🙏 30/6/22 😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถRead more ⟶

[เฝ้าเดี่ยว] กาลาเทีย 3:1-29 โดย… อ. พิพัตรา (พ. 29/06/2022)

⛪️ พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม กท.3:1-29 🙏 29/6/22 😀 ทบทวนเนืRead more ⟶