[เฝ้าเดี่ยว] 1 ซามูเอล 12:1-25 – อ. พิพัตรา (อ. 07/06/2022)

⛪ วีรบุรุษของพระเจ้า 1 ซมอ.12:1-25
🙏 7/5/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ ซามูเอล วีรบุรุษของพระเจ้าได้กล่าวเตือนก่อนท่านจะอำลาจากตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศ ในงานสถาปนาซาอูลเป็นกษัตริย์ตามคำขอของประชาชนอิสราเอล (ข้อ 1) ซึ่งคำกล่าวของท่านได้สรุป เป็น 3 ประการคือ
1. บทเรียนจากอดีต (ข้อ 2-11) ซามูเอลได้มีชีวิตเป็นแบบอย่างตั้งแต่หนุ่มจนแก่ และ พิสูจน์ตนต่อประชาชนทั้งปวงได้ว่า ท่านมีชีวิตที่ไม่มีที่ติ และ ท่านได้ทบทวนประวัติศาสตร์ชาติเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศระลึกถึง “พระราชกิจอันชอบธรรมทั้งปวงของพระเจ้าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเพื่อท่านกับเหล่าบรรพบุรุษ” ที่ทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์โดยการนำของโมเสสและอาโรน และได้มาตั้งรกรากในแผ่นดิน (แห่งพันธสัญญา)นี้ แต่เหล่าบรรพบุรุษกลับลืมพระเจ้า และ ไปกราบไหว้รูปเคารพ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงขายพวกเขาไว้ในมือต่างชาติ เมื่อพวกเขาทนทุกข์ และ กลับใจมาร้องทูลขอพระเจ้าช่วย พระเจ้าจึงส่งผู้นำหลายคน (ผู้วินิจฉัย) มาช่วยให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู เพื่อพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย
2. ปัญหาในปัจจุบัน (ข้อ 12-19) เมื่อกษัตริย์นาหาชแห่งอัมโมนมาโจมตี ประชาชนร้องขอให้มีกษัตริย์ปกครองประเทศ ทั้งที่พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล และ ซามูเอลได้แต่งตั้งกษัตริย์ให้แล้ว แต่ท่านก็เตือนให้พวกเขาและกษัตริย์ให้ยำเกรงพระเจ้า และปรนนิบัติพระเจ้า และ บอกให้รู้ว่า ถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะจัดการพวกเขาเหมือนกับเหล่าบรรพบุรุษ และ ซามูเอลได้ขอพระเจ้าสำแดงหมายสำคัญให้ฟ้าร้องและฝนมา (นอกฤดู) เพื่อให้พวกเขาตระหนักว่า พวกเขาทำบาปมากแค่ไหนในการขอกษัตริย์ และ พระเจ้าก็สำแดงตามที่ท่านขอทันที ดังนั้น ประชาชนจึงเกรงกลัวพระเจ้าและซามูเอลมาก และยอมรับว่าตนทำผิด และ ขอซามูเอลอธิษฐานเผื่อ เพื่อพวกเขาจะไม่ตาย
3. คำเตือนสำหรับอนาคต (20-25) ซามูเอลได้ปลอบใจประชาชนในขณะที่เขากลัวมากๆ นั้นว่า “อย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายทำสิ่งชั่วร้าย..ก็จริง แต่จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจ..” และ ตักเตือนประชาชนไม่ให้ละทิ้งพระเจ้าไปกราบไหว้รูปเคารพอันไร้ประโยชน์ และ ท่านย้ำเตือนให้ทราบว่า “เพื่อเห็นแก่พระนามอันยิ่งใหญ่ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละประชากรของพระองค์ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยที่จะทำให้ท่านเป็นของพระองค์เอง (ตามพันธสัญญา)” ส่วนตัวท่านเองก็จะไม่ทำบาปโดยไม่อธิษฐานเผื่อพวกเขา และ ยังคงจะสั่งสอนประชาชนในทางที่ดีและถูกต้อง ขอให้พวกเขาใส่ใจยำเกรงพระเจ้า และ ปรนนิบัติพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์สุดใจ คิดใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงทำเพื่อพวกเขา แต่หากยังคงทำชั่ว พวกเขาและกษัตริย์ของเขาจะถูกกวาดล้างไป!

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 ประทับใจคำกล่าวของซามูเอลซึ่งเป็นมหาบุรุษของชาติ ท่านกล่าวเหมือนคำสุนทรพจน์ของงานเกษียณอายุ และท่านได้พิสูจน์ชีวิตของท่านให้ clear ว่า มีชีวิตไม่ด่างพร้อยเลย เราอยากมีผู้นำประเทศแบบนี้ที่ไม่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ เราก็ควรดำเนินชีวิตเป็น man of God แบบนี้ คือ เป็นคนที่ไม่มีที่ติ และขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นเหมือนซามูเอลที่แม้จะเกษียณอายุ แต่ก็ยังไม่ทิ้งประชาชน ยังคงอธิษฐานเผื่อ และ สั่งสอนพวกเขาในทางที่ดีและถูกต้อง
อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ คำเตือนของซามูเอลที่ย้ำเตือนให้ประชาชนยำเกรงพระเจ้า ไม่หันไปกราบไหว้รูปเคารพ ซึ่งก็เพื่อประชาชนจะมีชีวิตที่ปลอดภัย และ ยังได้เห็นพระเมตตาของพระเจ้าที่ประทานกษัตริย์ให้พวกเขา ทั้งที่การขอของเขาไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งเตือนเราว่า อย่าอยากได้อะไรที่ไม่ใช่น้ำพระทัย
และ ซามูเอลบอกเคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า คือ ต้องคิดใคร่ครวญถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทำเพื่อพวกเขา นั่นเป็นสาเหตุที่ท่านได้ทบทวนประวัติศาสตร์ให้ประชากรฟังก่อนที่ท่านจะอำลา เราเองควรจะคิดทบทวน “พระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของเราเสมอ” และ เรียนรู้ที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา พระองค์เมตตาไม่ทิ้งประชากรของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ว่า เราก็จงรู้ด้วยว่า ถ้าทำผิดบาป พระเจ้าตีสอนแน่ ดังนั้นจงยำเกรงพระเจ้า เชื่อฟังกฏหมายของพระองค์ และปรนนิบัติพระเจ้า อธิษฐานสารภาพบาป และ กลับใจใหม่เสมอ เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น