[เฝ้าเดี่ยว] กาลาเทีย 3:1-29 โดย… อ. พิพัตรา (พ. 29/06/2022)

⛪️ พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม กท.3:1-29
🙏 29/6/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️ 1.พระเจ้าประทานพระวิญญาณแก่คริสเตียน (อ.เปาโลกำลังพูดกับคจ.กาลาเทีย ซึ่งเป็นผู้อ่านจม.ของอ.เปาโลเป็นพวกแรก และ ถูกเรียกว่า “ท่าน” ) โดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยการประพฤติตามบทบัญญัติ ดูอับราฮัมเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และคนที่เชื่อก็เป็นวงศ์วานของอับราฮัม พระเจ้าทรงนับว่าคนต่างชาติเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และประกาศล่วงหน้าว่า “ทุกประชาชาติจะได้รับพรผ่านทางเจ้า” (ปฐก.12:3)
2.คนทั้งปวงที่พึ่งการทำตามบทบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง เนื่องจากไม่สามารถรักษาบทบัญญัติได้ทุกประการ (ข้อ 10) ไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้โดยบทบัญญัติ เพราะ “ผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อ” พระเยซูคริสต์ได้ไถ่เรา (เรา หมายถึงผู้เชื่อทุกคน) พ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติ โดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเรา เพราะว่า “ผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่ง” พระเยซูทรงไถ่เราเพื่อว่าพระพรที่มีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์
3. พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขา เป็นพันธสัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ ซึ่งบทบัญญัติมาทีหลังพระสัญญานี้ถึง 430 จะล้มล้างพันธสัญญาไม่ได้ คำว่า “พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม”นี่หมายถึง พระเยซูคริสต์ ซึ่งก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาในโลก มนุษย์ถูกบทบัญญัติควบคุม และ กักขังไว้ (เพราะทำบาป ต้องถูกลงโทษตามบทบัญญัติ) จนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผย เมื่อพระเยซูมาในโลกนี้แล้ว เราจึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบทบัญญัติ แต่เราได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ และ ได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพราะการรับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ และได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องในพระคริสต์ไม่ว่าเป็นชาย หรือ หญิง, ทาส หรือไท, ยิวหรือกรีก และ ถ้าท่านเป็นของพระเยซูคริสต์ และท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมและเป็นทายาทตามพระสัญญา

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
29🙎 เราต้องขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อไถ่เราจากบาป และคำสาปแช่ง (เพราะทรงถูกสาปแช่งแทนเรา) และ ทำให้เราถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม แล้วเราจะได้เป็นทายาทที่จะรับมรดกตามพระสัญญา ขอพระเจ้าช่วยให้รักษาความเชื่อเหมือนอับราฮัมที่รักษาความเชื่อ จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น