[เฝ้าเดี่ยว] กาลาเทีย 4:1-31 โดย… อ. พิพัตรา (พฤ. 30/06/2022)

⛪ บุตรพระเจ้า กท.4:1-31
🙏 30/6/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ เมื่อถึงกำหนดเวลา พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาบังเกิดจากครรภ์ของผู้หญิง (เป็นพงศ์พันธุ์ของหญิง ตามคำพยากรณ์ ปฐก.3:15) ทรงถือกำเนิดใต้บทบัญญัติ เพื่อไถ่คนทั้งปวงซึ่งอยู่ใต้บทบัญญัติ เพื่อให้ผู้เชื่อมีสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาเป็นมนุษย์ ผู้เชื่อทั้งหลายเปรียบเหมือนทายาทที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งก็ยังไม่ต่างอะไรกับทาส เพราะแม้จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด แต่ก็ยังต้องอยู่ในบังคับของผู้ปกครอง ซึ่งเปรียบเทียบผู้ปกครองนี้คือ บทบัญญัติ ที่ประชากรของพระเจ้าต้องอยู่ใต้บทบัญญัติ แต่เมื่อพระเยซูมาไถ่ประชากรของพระองค์แล้ว ผู้เชื่อทั้งหลายก็ได้สิทธิเป็นบุตรอย่างสมบูรณ์ โดยพระเจ้าประทานพระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์ให้เข้ามาในใจ และ ผู้เชื่อในพระเยซูที่ได้สิทธิเป็นบุตร จึงไม่เป็นทาสอีกต่อไป และ ได้เป็นทายาท (ร่วมรับมรดกที่พระเจ้าสัญญาให้กับอับราฮัม และ เชื้อสายของอับราฮัม)
ดังนั้น เมื่อได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว คือ “ได้รู้จักพระเจ้า และ พระเจ้าทรงรู้จักท่าน” (ท่าน หมายถึงผู้เชื่อในคริสตจักรแคว้นกาลาเทีย) อ.เปาโลจึงเตือนว่า พวกเขาต้องระวังที่จะไม่หวนกลับไปยึดในการดำเนินชีวิตแบบทาส คือ ใต้กฏของบทบัญญัติแบบที่พวกยิวที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูยึดถือ ซึ่งพวกนี้ลอบเข้ามาในคริสตจักร และ พยายามเอาใจสมาชิกคริสตจักรกาลาเทียให้กลับไปยึดตามขนบธรรมเนียมของพันธสัญญาเดิม ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นอิชมาเอลที่เป็นลูกทาส คือ ลูกของฮาการ์ ( นางฮาการ์ เปรียบเป็นพันธสัญญาเดิมที่ซีนาย และ เล็งถึงเยรูซาเล็มบนโลก) แต่ที่จริงแล้ว ผู้เชื่อชาวกาลาเทียได้เป็นบุตรของพระเจ้าตามพระสัญญา ซึ่งเกิดโดยพระวิญญาณ เหมือนกับอิสอัคที่เป็นลูกของหญิงที่เป็นไท คือ ลูกของซาราห์ ( ซาราห์ เปรียบเหมือนพันธสัญญาใหม่ เล็งถึงเยรูซาเล็มบนสวรรค์) อ.เปาโลเป็นห่วงผู้เชื่อที่อ.เปาโลได้ประกาศ และ ก่อตั้งคริสตจักรนี้ขึ้น ซึ่งอ.เปาโลเจ็บปวดมาก เมื่อพวกเขาถูกพวกยิวลอบมาเอาพี่น้องชาวกาลาเทียไปจากทางของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเปรียบการที่พวกนั้นข่มเหงคนของพระเจ้า เหมือนกับที่อิชมาเอล (ลูกทาส) รังแกอิสอัค

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 คริสตจักรกาลาเทียสับสนเรื่องพันธสัญญาเดิม กับพันธสัญญาใหม่ และ นี่ก็เป็นประเด็นที่คริสเตียนในปัจจุบันสับสนด้วย
เรา (คริสตจักรไท) จึงได้ทำโครงการเดินในพันธสัญญาเพื่อสมาชิกรู้จักพระเจ้าแห่งพันธสัญญา และ เข้าใจการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ และเรา (คือ ทุกคนที่ร่วมในโครงการเดินในพันธสัญญาอย่างจริงจัง) จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์โดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้เข้ามาในใจเมื่อเราบังเกิดใหม่ และ เราจะเข้าใจสิทธิการเป็นบุตร และ เป็นทายาทของพระเจ้า คือ ได้รับมรดกนิรันดร์ที่พระเจ้าจะประทานให้ตามพันธสัญญาใหม่ นั้นคือชีวิตนิรันดร์ และ ได้อยู่เยรูซาเล็มใหม่ที่อยู่เบื้องบน เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น