[เฝ้าเดี่ยว] โยชูวา 23:1-16 – อ. พิพัตรา (อา. 05/06/2022)

⛪ พลังแห่งพันธสัญญา ยชว.23:1-16
🙏 5 มิ.ย. 22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ พระเจ้าทำตามพันธสัญญา นี่คือพลังแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงยกดินแดนแห่งพันธสัญญาให้อิสราเอล “สำเร็จ” ซึ่งพระเจ้าสัญญาไว้ตั้งแต่สมัยอับราฮัม แต่สิ่งที่โยชูวาเตือนคือ เมื่ออยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญานี้แล้ว อย่าลืมคำสั่งที่ไม่ให้แต่งงาน และ อย่าทำสนธิสัญญา และ อย่ากราบไหว้รูปเคารพ กับชนชาติพื้นเมืองเหล่านี้ ซึ่งถ้าอิสราเอลทำ เท่ากับพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า แล้วพระเจ้าไม่ขับไล่ศัตรูเหล่านี้ออกไป แต่ชนชาติเหล่านี้จะเป็น “กับดัก” แล้วชนชาติอิสราเอลจะพินาศ เพราะพระเจ้าทรงให้พวกเขายึดครองดินแดนตามพันะสัญญาได้ พระองค์ก็จะขับไล่พวกเขาออกจากดินแดนนี้ได้ด้วย ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับการหนุนใจและคำเตือนจากพระธรรมตอนนี้ ซึ่งสอดคล้องกับฉธบ.7 (เทศนารอบเช้าวันนี้) จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา และสิ่งที่พระองค์สัญญาจะสำเร็จแน่ (แม้ว่าจะใช้เวลานานหลายร้อยปี) ดังนั้น พระเจ้าจะทำให้วันที่เรารอคอย คือ พระเยซูจะเสด็จมา สำเร็จด้วย และ พวกเราจะไปอยู่กับพระองค์ในดินแดนแห่งพันธสัญญานิรันดร์ (คือ แผ่นดินสวรรค์) แต่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า ยำเกรงพระองค์ และไม่หันไปกราบไหว้รูปเคารพ ซึ่งรูปเคารพ นอกจากหมายถึง วัตถุที่มนุษย์สร้างมา เพื่อกราบไหว้แล้ว อาจหมายถึง “ค่านิยมของโลก” เราจะไม่ทำตามค่านิยมของโลกที่ขัดแย้งกับน้ำพระทัยของพระเจ้า เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น