[เฝ้าเดี่ยว] เลวีนิติ 26:1-13 – อ. พิพัตรา (อ. 31/05/2022)

⛪ จงเชื่อฟังพระเจ้า ลนต.26:1-13
🙏 31/5/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ พระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้สร้าง และกราบไหว้รูปเคารพ และ ต้องถือรักษาวันสะบาโต และ ยำเกรงสถานนมัสการของพระองค์ ซึ่งหากชนอิสราเอลเชื่อฟัง และ ทำตามกฏหมายของพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรให้ฝนตกตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ และ พวกเขาจะได้รับประทานอิ่มหนำ และ อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินที่พระเจ้าจะประทานให้ พระองค์จะให้ความสงบสุข และ มีชัยชนะเหนือศัตรู พระเจ้าจะให้มีลูกหลานมากมาย และ พระองค์สัญญาว่า “เราจะรักษาพันธสัญญาของเราที่ให้ไว้กับเจ้า (ข้อ 9) และ เราจะดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเขา เป็นพระเจ้าของเขา และ พวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาห์เวห์ ผู้นำชนอิสราเอลออกจากอียิปต์ และเพื่อพวกเขาไม่ต้องเป็นทาสชาวอียิปต์ และทรงช่วยพวกเขาก้าวเดินไปอย่างสง่าผ่าเผย

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 เราจะเชื่อฟัง รักษาวันสะบาโต และยำเกรงสถานนมัสการพระเจ้า!!

ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องคจ.ไทจะเดินในพันธสัญญา ด้วยความยำเกรงพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยกับพวกเรา และพวกเราก็จะได้รับพระพรตามพระสัญญาเหล่านี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น