[เฝ้าเดี่ยว] ลูกา 16:1-31 โดย…อ.พิพัตรา (อ. 21/06/2022)

⛪ใช้เงินเพื่อมิตรถาวร
🙏 21/6/22 ลก.16:1-31
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ 1.พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องเศรษฐีกับคนดูแลทรัพย์สมบัติที่ไม่ซื่อ (ดูข้อ1-7) เพื่อสอนให้คนของพระเจ้าฉลาด เพราะคนดูแลทรัพย์สมบัติที่ไม่ซื่อนี้ฉลาด คือ เขารู้จักใช้เงิน และใช้โอกาสที่กำลังจะหมดลง เพื่อช่วยคนอื่น เขาจึงได้มิตรสหายที่ถาวร ซึ่งพระเยซู(เปรียบเป็น”นาย”) ชมว่า คนในโลกรู้จักคิดและฉลาดกว่าคนของพระเจ้าอีก เพื่อทรงสอนหลักการสำคัญว่า “จงใช้ทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก (เงิน) หาเพื่อน ( เช่น ช่วยคน และรับใช้พระเจ้า) เพื่อเมื่อหมดเงิน (เปรียบเหมือน คนดูแลไม่ซื่อที่หมดเวลา) จะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักถาวร” (คือ แผ่นดินของพระเจ้า) (ข้อ 9) และหลักการอีกอย่างคือ “คนที่ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อย ก็ไว้ใจในสิ่งใหญ่ด้วย..ถ้าไว้ใจในการจัดการทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกไม่ได้ใครจะไว้ใจมอบสมบัติอันแท้จริงให้ท่านดูแลเล่า และถ้าไว้ใจให้ท่านดูแลทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่ได้ใครจะมอบทรัพย์สมบัติให้เป็นของท่านเล่า (10-12) นี่เป็นบทเรียนจากเรื่องคนดูแลที่ไม่ซื่อ เพื่อเตือนคนของพระเจ้าให้รู้ว่า ทรัพย์สมบัติที่ท่านมีในโลกเป็นของพระเจ้า (พระเจ้าเปรียบเหมือนเศรษฐี) ถ้าไว้ใจไม่ได้ พระเจ้าก็ไม่ให้ได้ทรัพย์สมบัติอันแท้จริง (คือ แผ่นดินสวรรค์) ให้ท่านดูแล และเรื่องสำคัญมากคือ จะปรนนิบัติพระเจ้ากับเวินทองพร้อมกันไม่ได้
2. พวกฟาริสีฟังแล้วไม่พอใจ เพราะเขารักเงิน และไม่ได้ปรนนิบัติพระเจ้าจริงๆ เพียงแค่พยายามทำตัวเป็นคนชอบธรรมในสายตามนุษย์ แต่พวกเขาเป็นที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรพระเจ้า
3.พระเยซูเตือนให้พวกสาวกเข้าใจ การเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าต้องกระตือรือร้นโดยรักษาตามบทบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งบทบัญญัติของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากและคงอยู่นิรันดร ยิ่งกว่าฟ้าและดิน และ การล่วงประเวณีเป็นบาป พระเยซูไม่ยอมรับ
4.บทเรียนจากเศรษฐีกับลาซารัส เตือนให้รู้ว่า ชีวิตในโลกไม่ว่าสุขสบายหรือทุกข์ทน ก็เพียงชั่วคราว แต่ว่า มีผลถึงชีวิตหลังความตายตลอดไป และถ้าอยู่ในโลกไม่ฟัง หรือไม่ประพฤติตามบทบัญญัติของพระเจ้า (เหมือนเศรษฐีที่สนใจแค่ความสบายในโลก) เขาก็จะตกนรกทนทุกข์ทรมานตลอดไป

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 เราต้องรู้จักใช้เงินเพื่อพระเจ้า เพื่อเราจะได้พระองค์เป็นมิตรถาวร และพระองค์จะต้อนรับเราเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งเราก็เป็นเหมือนคนดูแลทรัพย์สมบัติของเศรษฐี เพราะทรัพย์สมบัติที่เรามีก็ไม่ใช่ของเราจริงๆ แต่เป็นของพระเจ้าที่ให้เราดูแล ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ หรือไว้ใจไม่ได้ในการจัดการเงินทองของเราในโลก พระเจ้าจะไม่ให้ทรัพย์สมบัตินิรันดร์ที่ยิ่งใหญ่กว่า (เงินทองในโลก เป็นสิ่งเล็กน้อย เมื่อเทียบทรัพย์สมบัติในสวรรค์)
พระเจ้าเห็นหัวใจภายใน เราต้องระวังเรื่องการใช้เงิน เพราะเราจะปรนนิบัติพระเจ้ากับเงินทองพร้อมกันไม่ได้ แต่เราต้องดำเนินชีวิตเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า โดยเชื่อฟังตามบทบัญญัติของพระเจ้าซึ่งยั่งยืนนิรันดร์ยิ่งกว่าฟ้าและดิน และ แม้ว่าในโลกเราอาจจะลำบากเหมือนลาซารัส แต่มันก็ดีกว่าสบายในโลกแบบเศรษฐี แล้วตายไปตกนรก เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น