[เฝ้าเดี่ยว] ลูกา 22:1-46 โดย… อ. พิพัตรา (พ. 22/06/2022)

⛪️ พันธสัญญาใหม่
🙏 22/6/22 ลก.22:1-46
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️ ซาตานดลใจยูดาสให้ทรยศพระเยซู โดยไปตกลงขายพระเยซูให้พวกมหาปุโรหิต พระเยซูทรงทราบทุกสิ่ง และทรงเป็นทุกข์มาก และนี่คือ คืนสุดท้ายที่พระองค์ได้อยู่กับสาวก พระเยซูปรารถนาจะร่วมพิธีปัสกากับเหล่าสาวกก่อนที่พระองค์จะต้องทนทุกข์ซึ่งพระองค์ได้ส่งเปโตรและยอห์น ไปเตรียมปัสกาไว้ล่วงหน้า (เป็นการจัดเตรียมอย่างอัศจรรย์) และ ระหว่างรับประทานอาหาร (ปัสกา) พระเยซูทรงหักขนมปังส่งให้พวกสาวกและทรงให้ความหมายขนมปังว่า “นี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่าน จงทำเช่นนี้เป็นการระลึกถึงเรา” และ ทรงหยิบถ้วยน้ำองุ่น (ไวน์) และให้ความหมายว่า “ ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ ด้วยโลหิตของเราซึ่งหลั่งรินออกเพื่อท่าน” (15-20) ปัจจุบันคริสตชนเรียกว่า พิธีมหาสนิท พระเยซูบอกพวกสาวกให้ทราบว่า พระองค์จะไม่ได้ทานปัสกากับพวกเขาอีกจนกว่า “ปัสกานี้สำเร็จครบถ้วนในอาณาจักรของพระเจ้า” เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูทำให้พิธีปัสกาในพันธสัญญาเดิมสำเร็จ ( พระเยซูเองทรงเป็นแกะปัสกา ที่ถูกฆ่าเพื่อช่วยประชากรอิสราเอลให้รอด) และ พระเยซูทรงตั้งพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของพระองค์ที่ยอมตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปให้เหล่าสาวกของพระองค์ แล้วพระเยซูทรงบอกให้พวกสาวกทราบว่า พระองค์จะถูกสาวกคนหนึ่งทรยศ ซึ่งพระเยซูต้องไปตามที่กำหนดไว้ แต่คนทรยศนั้นจะพบกับวิบัติ และพวกสาวกได้เริ่มถามกันว่า ใครในพวกเขาจะทำเช่นนั้น แล้วจึงกลายเป็นประเด็นโต้เถียงกันว่า ใครเป็นใหญ่ที่สุด พระเยซูใช้โอกาสนั้นสอนให้พวกเขาเข้าใจหลักการแห่งอาณาจักรของพระเจ้าว่า “ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่พวกท่านควรเป็นเหมือนผู้เยาว์ที่สุด และผู้ที่ปกครองเสมือนเป็นผู้รับใช้” เพราะพระเยซูเองก็ทรงอยู่ท่ามกลางพวกสาวกเหมือนคนรับใช้ แล้วในที่สุดพวกสาวกเองที่ได้ร่วมทุกข์กับพระเยซูจะได้รับอาณาจักรนิรันดร์ร่วมกับพระเยซู และ ได้นั่งบนบัลลังก์ตัดสินชนอิสราเอล 12 เผ่าด้วย
และ พระเยซูทรงเตือนให้เปโตรทราบว่า ซาตานขอที่จะฝัดร่อนเขา และเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูถึง 3 ครั้งก่อนไก่ขัน แต่ทรงเตือนให้เขารู้ว่า เมื่อเขาหันกลับมาแล้ว เขาต้องช่วยพี่น้องให้เข้มแข็งขึ้น แต่เปโตรไม่คิดว่าตัวเขาจะปฏิเสธพระเยซู เพราะรักพระองค์และพร้อมจะตาย หรือ ติดคุกกับพระองค์! แล้วพระเยซูบอกพวกสาวกให้เตรียมถุงเงิน, ย่าม รองเท้า และดาบด้วย เพราะพระเยซูทรงทราบว่า พระองค์กำลังจะถูกจับ และ จะ “ถูกนับว่า เป็นพวกเดียวกับคนล่วงละเมิด” ซึ่งเป็นตามคำเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมกำหนดไว้
แล้วก่อนจะถึงเวลาถูกทรยศ พระเยซูทรงพาพวกสาวกไปอธิษฐานที่ภูเขามะกอกเทศ เพื่อ “จะไม่ตกเข้าไปอยู่ในการทดลอง” พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐานขอพระบิดาว่า “ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอทรงเอาถ้วย (แห่งความตาย) ออกไปจากข้าพระองค์ อย่างไรก็ตาม อย่าให้เป็นตามใจของข้าพระองค์ แต่ขอให้สำเร็จดังพระประสงค์ของพระองค์” แล้วมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาช่วยให้พระเยซูมีกำลังขึ้น พระเยซูทุกข์ใจมาก และทรงอธิษฐานอย่างจริงจังมากขึ้นจนเหงื่อเหมือนเลือดหยดลงพื้น แต่พวกสาวกหลับ เพราะโศกเศร้า ขณะที่พระเยซูพยายามปลุกให้ลุกมาอธิษฐาน เพื่อพวกเขาจะไม่ตกอยู่ในการทดลอง

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 พระเยซูเดินทางไปสู่กางเขนไม่ใช่เรื่องง่าย พระองค์เจ็บปวดใจกายมากที่ต้องถูกสาวกทรยศ และ ถูกปฏิเสธ แม้ทรงทราบล่วงหน้าว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์จนตาย เพื่อตั้งพันธสัญญาใหม่ด้วยพระกาย และ พระโลหิตที่หลั่งออกเพื่อไถ่บาปแก่บรรดาผู้เชื่อ พระองค์เผชิญการทดลองครั้งใหญ่นี้ด้วยการทุ่มเทอธิษฐานอย่างจริงจัง เราได้รับพันธสัญญาใหม่ คือ รับการไถ่บาปโดยการเสียสละชีวิตของพระเยซูคริสต์ นี่คือพระคุณ ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู พระองค์สั่งให้หักขนมปัง และ ดื่มจากถ้วยน้ำองุ่นนี้ “เพื่อระลึกถึงเรา” ดังนั้น เราต้องไม่ลืมภาพที่กางเขน และ มองให้เห็นพระคุณ ความรัก และ ความเสียสละ และ การทนทุกข์ของพระเยซู ที่เราจะขอบพระคุณพระเยซูเสมอ และ ดำเนินชีวิตในพันธสัญญา ให้สมกับที่พระเยซูตายเพื่อเรา เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น