[เฝ้าเดี่ยว] มาระโก 15:1-47 โดย… อ. พิพัตรา (พฤ. 23/06/2022)

⛪️พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์
🙏 23/6/22 มก.15:1-47
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️พระเยซูถูกพวกมหาปุโรหิตนำไปหาปีลาต เพื่อฟ้องพระองค์ว่า พระเยซูอ้างว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ ซึ่งเมื่อปีลาตถามเรื่องนี้กับพระเยซู พระเยซูก็ยอมรับต่อหน้าปีลาตว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ของชาวยิว แต่พระเยซูไม่ตอบคำกล่าวหาอื่นๆ ที่พวกนั้นฟ้องเลย
พวกมหาปุโรหิตต้องการให้ปีลาตตัดสินประหารชีวิตพระเยซู แต่ปีลาตไม่อยากทำ เพราะรู้อยู่ว่า พระเยซูไม่ได้ทำอะไรผิด และรู้ว่า พวกมหาปุโรหิตอิจฉาพระองค์ จึงพยายามจะช่วย และชี้ช่องให้ประชาชนช่วยกันปล่อยพระเยซูตามธรรมเนียมว่า ในเทศกาลปัสกาจะมีการปล่อยนักโทษคนหนึ่ง แต่พวกมหาปุโรหิตยุยงประชาชนให้เลือกบารับบัสซึ่งเป็นฆาตกร แล้วให้ตรึงพระเยซู ประชาชนจึงร้องตะโกนให้ “ตรึงเขาที่ไม้กางเขน” ในที่สุดปีลาตตัดสินตรึงพระเยซูที่กางเขนเพื่อเอาใจฝูงชน
พระเยซูถูกพวกทหารทั้งกองเยาะเย้ยโดยเอาหนามสานเป็นมงกุฎให้สวม และให้ใส่ชุดสีม่วง และ ตีศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่า ถ่มน้ำลายรด แล้วคุกเข่าล้อเลียนว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอจงทรงพระเจริญ” (เจ็บแสบจริงๆ) แล้วนำพระเยซูไปตรึงที่กางเขน ซึ่งระหว่างทางได้เกณฑ์คนหนึ่งคือ ซีโมนชาวไซรีน มาช่วยแบกกางเขน แล้วเอาเหล้าองุ่นผสมมดยอบ (เป็นเหมือนยาระงับประสาท ลดความเจ็บปวด)ให้พระเยซู แต่พระเยซูไม่ดื่ม แล้วเวลา 9 โมงเช้า พวกเขาตรึงพระเยซูที่กางเขน ที่กลโกธา พวกทหารเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาจับฉลากแบ่งกัน และ เขียนป้ายข้อหาว่า “กษัตริย์ของชาวยิว” และผู้คนผ่านไปมาเยาะเย้ย ดูถูกเหยียดหยามพระเยซู แม้แต่โจรที่ถูกตรึงกางเขนข้างๆ พระองค์ ต่อมาประมาณเที่ยง เกิดมืดฟ้ามัวดินจนถึงบ่าย 3 โมง พระเยซูร้องเสียงดังว่า “เอโลอี เอโลอี ลามาสะบัดธานี” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์” แล้วมีคนเอาน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบไม้ส่งให้พระเยซูดื่ม (เพราะพระเยซูบอกว่า “เรากระหายน้ำ” ดูยน.19:28-29) แล้วขณะที่พวกเขารอดูว่า จะมีเอลียาห์มาช่วยพระเยซูไหม พระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วสิ้นพระชนม์ (คือร้องว่า “สำเร็จแล้ว” ดู ยน.19:30)
ผลจากการสิ้นพระชนม์ “ม่าน (กั้นอภิสุทธิสถาน)ในพระวิหารขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่บนจรดล่าง” ทันที และ นายร้อยที่เห็นเหตุการณ์ก็กล่าวว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” แล้วโยเซฟชาวอาริมาเธีย ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิกสภา (สภาแซนเฮดริด) เป็นผู้ที่รอคอยอาณาจักรของพระเจ้าได้ขอพระศพของพระเยซูไปฝังที่อุโมงค์ซึ่งสกัดในศิลา วันนั้นเป็นวันเตรียม ใกล้ถึงวันสะบาโต พวกผู้หญิงที่ติดตามพระเยซูมา ก็ได้เห็นที่วางพระศพ

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และใช้ชีวิตตามรอยพระบาทพระเยซู ดังที่พระเยซูบอกไว้ว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามา ให้ผู้นั้นรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา” (มธ.16:24) กางเขนของเรา คือ ความตายต่อตัวเอง และ ยอมทำตามน้ำพระทัยพระบิดา แม้เจอกับการทนทุกข์ และอับอาย และยังคงยืนยันในการไม่ตามใจตัวเอง แต่ถวายเกียรติพระบิดา ขอให้พระโลหิตของพระเยซูที่ล้างบาปเราจะไม่สูญเปล่า เพราะถ้าเรารับการไถนาแล้วยังทำบาป ก็ทำให้พระโลหิตนั้นไร้ค่า เอเมน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น