[เฝ้าเดี่ยว] สดุดี 103:1-22 – อ. พิพัตรา (อ. 14/06/2022)

⛪ สรรเสริญพระเจ้าผู้คู่ควรกับการสรรเสริญ
🙏 14/6/22 สดด.103:1-22
😀 1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤ ผู้เขียน (ดาวิด) ประพันธ์บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า และ บอก “จิตวิญญาณของตน” หรือ “ทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า” ให้ “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด” เหตุผลที่ดาวิดต้องการสรรเสริญพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจ และตั้งใจจะไม่ลืมพระคุณ คือ
1.เพราะประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รู้จักพระเจ้า ได้เข้าใจพระลักษณะ และ พระนามของพระเจ้า พระเจ้าทรงทำสิ่งเหล่านี้ให้เขา คือ อภัยโทษบาปทั้งหมด,ทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้น,ทรงไถ่ชีวิตจากแดนผู้ตาย,เชิดชูเขาด้วยความรักมั่นคง และ เอ็นดูสงสาร, ทรงให้เขาอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิต ซึ่งทำให้วัยหนุ่มฉกรรจ์กลับคืนมาใหม่เหมือนนกอินทรี
2.พระราชกิจทั้งปวงซึ่งเปี่ยมด้วยพระคุณ และทรงสำแดงพระราชกิจแก่ประชากรอิสราเอล ได้แก่ ทรงให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกข่มเหง, ทรงสำแดงทางของพระองค์แก่โมเสส, ทรงเมตตาและทรงพระคุณ, ทรงพระพิโรธช้า และ เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และไม่ได้พระพิโรธตลอดไป และ ไม่ได้ลงโทษอย่างสาสมกับบาปของเรา (เรา ในที่นี้หมายถึง ชนอิสราเอล ดูข้อ 7,10-14 ) แต่ทรงให้อภัยแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์อย่างมาก เหมือนกับฟ้าสวรรค์ที่สูงเหนือแผ่นดิน หรือ ตะวันออกไกลจากตะวันตก เพราะพระองค์ทรงทราบว่า เราเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้าง และ เป็นธุลีดิน และ อยู่ในโลกเพียงชั่วคราว แต่พระเจ้าทรงรักผู้ที่ยำเกรงพระองค์นิรันดร์กาล และ ยังคงให้ความชอบธรรมไปถึงรุ่นลูกหลานต่อๆมา คือ อยู่กับผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และ เชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์
3.ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงครองบัลลังก์ในสวรรค์ และ ราชอาณาจักรของพระเจ้าครอบครองเหนือสรรพสิ่ง
ดังนั้น ดาวิดจึงไม่ได้เพียงแต่อยากให้จิตวิญญาณของท่านสรรเสริญพระเจ้า แต่ได้เชิญชวนบรรดาทูตสวรรค์ และบรรดาสรรพสิ่งที่เป็นพระราชกิจของพระเจ้าได้สรรเสริญพระเจ้า

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎 บทเพลงแห่งการสรรเสริญนี้ลึกซื้ง และ สวยงามมาก พระเจ้าทำอย่างที่ดาวิดบรรยายนี้ในชีวิตของข้าพเจ้าด้วย พระองค์ทรงไถ่ข้าพเจ้ามาจากปากแดนผู้ตาย, ทรงรักษาโรคทั้งสิ้น, ทรงให้อภัยบาปทั้งสิ้น และ ให้ข้าพเจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิต และข้าพเจ้าได้เห็นพระราชกิจของพระเจ้าต่อพี่น้องผู่เชื่อคนอื่นๆด้วย ดังนั้น จึงขอสรรเสริญพระนามพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และ อยากเชิญชวนให้เราทั้งหลายรักษาพันธสัญญา และ เชื่อฟัง และ ยำเกรงพระองค์ เพราะพระเจ้าแสนดี และ รักผู้ที่ยำเกรงพระองค์มากๆๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น