[เฝ้าเดี่ยว] โรม 3:1-31 โดย… อ. พิพัตรา (อา. 26/06/2022)

⛪️ชอบธรรมโดยความเชื่อ
🙏26/6/22 รม.3:1-31
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️1.การเป็นยิวและการเข้าสุหนัตมีคุณค่ามากทุกด้าน ประการแรกสุด คือ พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาพระดำรัสของพระเจ้า (ข้อ 1-2)
2.ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ คือ ทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า ประเด็นนี้ ไม่ว่าเป็นยิว หรือคนต่างชาติ ไม่ต่างกัน จงรู้ว่า พระเจ้ายุติธรรมจะลงโทษคนบาปแน่นอน แท้จริงแล้วไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมได้ด้วยการรักษาบทบัญญัติ คือ ทำดีได้จนพระเจ้ายอมรับว่า เป็นคนชอบธรรม และสามารถไปสวรรค์ได้ และอวดได้
3.พระเจ้าประทานระบบใหม่ คือ ให้มนุษย์สามารถเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าได้โดยนอกเหนือการถือรักษาบทบัญญัติ (ไม่ได้หมายความว่า บทบัญญัติไม่ดี ไม่มีประโยชน์ หรือ เป็นโมฆะ, บทบัญญัติสำคัญ เพราะนี่คือมาตราฐานของพระเจ้า ซึ่งทำให้มนุษย์รู้ตัวว่า ตนเป็นคนบาป) แต่เพราะมนุษย์ทำดีตามบทบัญญัติไม่ได้ พระเจ้าทรงมีพระคุณโดยประทานพระเยซูมาเป็นเครื่องบูชาลบบาป และมนุษย์จะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซู นี่คือความยุติธรรมและความอดกลั้นพระทัยของพระเจ้าที่ยังไม่ได้ลงโทษมนุษย์เพราะบาปก่อนหน้านี้

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎1.ยอมรับว่า เราเป็นคนบาป และไม่มีอะไรอวดได้ ไม่สามารถทำดีตามบทบัญญัติอย่างครบถ้วน (มาตรฐานของพระเจ้า)ด้วยกำลังของตัวเอง
2. เชื่อว่า พระเยซูทำให้เราได้การยอมรับจากพระเจ้าว่า “เป็นคนชอบธรรม” ก็โดยพระคุณ ที่ทรงให้พระโลหิตของพระเยซูชำระบาปเราได้ เราจึงรอดพ้นจากการลงโทษ (เพราะบาป) และได้รับความรอด ขอบคุณพระเยซูที่ทรงมาเป็นเครื่องบูชาลบบาป ฮาเลลูยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น