[เฝ้าเดี่ยว] โรม 4:1-25 โดย… อ. พิพัตรา (จ. 27/06/2022)

⛪️ตัวอย่างจากอับราฮัม
🙏 27/6/22 รม.4:1-25
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️อับราฮัมบรรพบุรุษของชาวยิวก็ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ ไม่ได้อาศัยการประพฤติ และ เช่นเดียวกับดาวิดก็กล่าวถึงความสุขของผู้ที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นคนชอบธรรมโดยไม่ได้อาศัยการประพฤติว่า “ความสุขมีแก่ผู้ที่ได้รับการอภัยในการละเมิดของพวกเขา..”
พระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของอับราฮัมเป็นความชอบธรรมของเขา ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าพิธีสุหนัต และเขาได้เข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายหรือตราแห่งความชอบธรรมซึ่งได้มาโดยความเชื่อ เขาได้เป็นบิดาของผู้เข้าสุหนัตที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อเหมือนอับราฮัม
อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขาได้รับพระสัญญาให้ทายาทที่จะได้รับโลกเป็นมรดก ซึ่งได้รับพระสัญญานี้ โดยพระคุณ และพระสัญญานี้ได้มาถึงผู้ที่มีความเชื่อแบบเดียวกับอับราฮัมด้วย
พระเจ้าได้ให้อับราฮัมเป็นบิดาของหลายชนชาติ คือ เขาได้เป็นบิดาแห่งความเชื่อ ซึ่งอับราฮัมเป็นตัวอย่างของวีรบุรุษแห่งความเชื่อ เพราะเขาได้เชื่อในพระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่คนที่ตายแล้ว และทรงเรียกสิ่งที่ไม่มีเสมือนว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้ว ทั้งๆที่ไม่น่าจะหวังใดๆ อับราฮัมก็ยังเชื่อ แม้เขาอายุมากเกือบร้อยปี และซาราห์เป็นหมันและซาราห์ก็อายุมากแล้ว (หมดประจำเดือนแล้ว) แต่อับราฮัมมั่นคงในความเชื่อ และถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะเขาเชื่อมั่นเต็มที่ว่า พระเจ้าทรงมี
ฤทธิ์อำนาจที่จะทำตามสัญญา นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขา และ หลักการนี้ไม่ใช่สำหรับอับราฮัมคนเดียว แต่สำหรับผู้เชื่อทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เป็นขึ้นจากตายพระเยซูทรงถูกมอบไว้ให้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา และทรงคืนพระชนม์เพื่อให้ผู้เชื่อในพระองค์ได้เป็นผู้ชอบธรรม ฮาเลลูยา

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎เราต้องเข้าใจวิธีการของพระเจ้าที่ให้มนุษย์ที่เป็นคนบาปมากลายเป็นผู้ชอบธรรม นี่เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งอ.เปาโลได้ยกอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อมาเป็นตัวอย่าง เพราะอับราฮัมเป็นวีรบุรุษของชาวยิว และพวกเขาภูมิใจที่ตนเป็นลูกหลานของอับราฮัมและได้เข้าสุหนัต แต่อ.เปาโลกำลังอธิบายให้ทราบว่า แท้จริงอับราฮัมเป็นบิดาของทั้งผู้เข้าสุหนัตและไม่ได้เข้าสุหนัตที่มีความเชื่อแบบอับราฮัม เพราะพระเจ้าทรงโปรดให้อับราฮัมเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ ไม่ใช่เป็นคนชอบธรรมตามบทบัญญัติ นี่คือพระคุณของพระเจ้าแก่ทุกคนผู้ที่เชื่อในพระเจ้า
ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราเข้าใจเรื่องสำคัญมากนี้ เพราะว่า เราเองคือคนบาป และบกพร่อง ไม่สามารถทำตามบทบัญญัติได้ทุกประการ เราไม่มีอะไรอวดได้ เราต้องการพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเราและพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม นี่คือวิธีการของพระเจ้าที่ทำให้คนชั่ว (ที่ยอมกลับใจใหม่มาเชื่อในพระเยซู) ได้มาเป็นผู้ชอบธรรม
เราคือผู้โชคดีที่ได้รู้ความจริงอันยิ่งใหญ่นี้ ขอให้เรายึดมั่นในความจริงนี้ และนำข่าวดีนี้ไปบอกคนอื่นๆ ต่อไป เพราะวันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา ใกล้มากแล้ว 🎈🎈🎈

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น