[เฝ้าเดี่ยว] โรม 5:1-21 โดย… อ. พิพัตรา (อ. 28/06/2022)

⛪️ การได้เป็นผู้ชอบธรรม
🙏 28/6/22 รม.5:1-21
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️1.ผลของการถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม โดยพระโลหิตของพระเยซู คือ
1) มีสันติสุขกับพระเจ้า 2) ได้อยู่ในร่มพระคุณ 3)ชื่นชมยินดีในความหวังที่จะมีส่วนในพระเกียรติสิริของพระเจ้า 4)ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก เพราะรู้ว่า ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความบากบั่นซึ่งนำไปสู่การมีอุปนิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้การได้ และด้วยอุปนิสัยนี้ทำให้มีความหวัง 5) ได้รับความรักของพระเจ้าเทมาในใจเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เรา เพราะพระเจ้าสำแดงความรักแก่เรา ขณะที่เราเป็นคนบาป&ไร้กำลัง พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา 6) ได้รอดพ้นจากพระพิโรธ และได้รับความรอด มีชีวิตนิรันดร์ 7)ได้คืนดีกับพระเจ้า เพราะเมื่อก่อนทำบาปก็เท่ากับเป็นศัตรูกับพระเจ้า
2.เรื่องอาดัม กับพระคริสต์ มีบทเรียนสำคัญ คือ
1)อาดัมคนเดียวทำบาป (ล่วงละเมิดต่อพระบัญชา) ทำให้ความตายมาถึงมนุษย์ทุกคน เพราะทุกคนทำบาป เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดจากอาดัม คือ พระเยซูคนเดียวทำการชอบธรรม (เชื่อฟัง) ก็มีผลทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับพระคุณ และ ของประทานแห่งความชอบธรรม และการถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมนี้ได้นำชีวิต (นิรันดร์) มาถึงคนทั้งปวง
2) บาป&ความตายมาก่อนมีบทบัญญัติ แต่เมื่อมีบทบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาปมาก พระคุณก็มีมากยิ่งกว่านั้น

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ แล้วได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม และทำให้มีสันติสุข ได้คืนดีกับพระเจ้า ได้รับความรักของพระเจ้าเทมาในใจ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และยังทำให้เรามีความยินดีแม้เจอกับทนทุกข์ ซึ่งเราอยู่ในโลกนี้ที่เต็มปัญหา ก็ย่อมต้องเจอความทุกข์ยากลำบาก ถ้าไม่ใช่เพราะพระเยซู (ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราขณะที่ไร้กำลังที่จะทำดี) เราไม่สามารถทนทุกข์ทน แล้วยังมีความยินดี& ความหวัง ซึ่งพระเยซูมาเป็นเหมือนอาดัม แต่เป็นตรงกันข้ามกับพระเยซูผู้มาช่วยและทำให้ได้รับชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น