Final ทาสพระคริสต์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-13.45 น. ที่ผ่านมา โครงการทาสพระคริสต์ได้มีการจัดสอบเพื่อประเมินการเรียนรู้เรื่อง “การเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า” จากการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวและการแบ่งปันในกลุ่มให้แก่ผู้ที่เข้าเรียนในโครงการทาสพระคริสต์ รุ่นที่ 1 ตอนพิชิตวิกฤต

[envira-gallery id=”495″]