Good Friday&Easter 3D

❤ ศุกร์ประเสริฐ ❤ GOOD FRIDAY ❤
.
🕊 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า
ทางพระองค์ (2 โครินธ์ 5:21) 🕊
***********************
🖤🖤 19 เมษายน นี้
เวลา 19.00-21.00 น.🖤🖤
***********************
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไท และผู้คนที่ยังมิได้เชื่อและกลับใจใหม่
ร่วมนมัสการระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์ในวันเวลาดังกล่าว
***********************
และอีกวันหนึ่ง 🌸วันแห่งความชื่นชมยินดี🌸
🥚EASTER-3D 🥚วันอีสเตอร์🥚
***********************
❤❤ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน นี้
เวลา 10.00-16.00 น.❤❤
***********************
พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย
ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สาม
พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น
(1 โครินธ์ 15:3-4)
.
#ชื่นชมยินดี #เกมส์สนุก #อาหารอร่อย
#ดนตรีดี #ฟรีตลอดงาน🎉🎉

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น