ประวัติคริสตจักรไท


ประวัติคริสตจักรไท

คริสตจักรไท (Taichurch) ก่อตั้ง โดย อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์ และภรรยา คือ อ.พิพัตรา ธนังกูรวิโรจน์ โดยมีความตั้งใจที่จะนำความรักและความจริงของพระเยซูมาสู่ประชาชนในย่านรามคำแหง คริสตจักรไท

ในช่วงแรกได้เช่าสถานที่อยู่ในซอยรามคำแหง 21 เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ห้องนมัสการจุคนได้ราว 30 คน การนมัสการครั้งแรกเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนมกราคม 2003 การนมัสการในช่วงแรกมีผู้ร่วมนมัสการเพียง 5-8 คน เท่านั้น คือ อ.ขจร อ.พิพัตรา และลูกชาย 2 คน อ.พิสุทธิ์ วลัญชพฤกษ์ คุณพ่อวิชา วลัญชพฤกษ์ และมีคุณวิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว คุณกนกกาญจน์ ร้องขันแก้ว คุณเวสารัช อุตมะ เป็นสมาชิกรุ่นแรก 

ต่อมาก็มีนักศึกษาหลายคนที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาศึกษาต่อที่กรุงเทพ ได้มาร่วมนมัสการที่นี่และมีพี่น้องคริสเตียนคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ประจำที่คริสตจักรใดมาร่วมสมบทในช่วงนั้น คริสตจักรไทได้จัดกิจกรรมบริการชุมชนแถบนั้นผ่านงานเทศกาลและโครงการพิเศษเช่น วันวาเลนไทน์ วันศุกร์ประเสริฐ วันอิสเตอร์ วันแม่ วันคริสตมาส วันเด็ก เป็นต้นซึ่งมีผู้สนใจมากมาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การนมัสการพระเจ้าในสัปดาห์สุดท้ายที่นั่นมีผู้ร่วมนมัสการพระเจ้ามากถึง 53 คนภายในห้องนมัสการมีผู้คนแน่นขนัดพวกเราหลายคนล้นออกมานั่งนอกห้องประชุม เพื่อจะได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันนั่นนับว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องย้ายสถานที่นมัสการพระเจ้าในแห่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้น

พวกเราได้ย้ายมาที่ตั้งคริสตจักรหลังปัจจุบันนี้ และได้เริ่มนมัสการครั้งแรกในวันที่ 4 เมษายน 2004 ที่นี่เรามีห้องนมัสการพระเจ้าที่กว้างขึ้น มีห้องเด็ก ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น สถานที่ตั้งคริสตจักรแห่งนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวของ คุณแม่อนงค์ จงคดีกิจ ท่านอนุญาตให้เราเช่าสถานที่ตั้งคริสตจักร ท่านและครอบครัวได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเราเสมอมา นับว่าเป็นโอกาสดีที่พระเจ้าให้แก่พวกเราได้ทำพันธกิจแก่ชุมชน เพราะที่นี่ติดถนนรามคำแหง มีผู้คนเดินผ่านไปมามากมาย งานครั้งแรกของที่นี่คืองานศุกร์ประเสริฐและอีสเตอร์ โดยงานศุกร์ประเสริฐมีผู้คนมาในห้องนมัสการนี้ราว 90 คน และวันอีสเตอร์มีประมาณ 50 คน 

ปัจจุบันคริตสจักรไทยังมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานเพื่อแสดงความรักและความจริงของพระเจ้าต่อไป โดยขยายพันธกิจไปสู่ส่วนภูมิภาคและได้ตั้งคริสตจักรอีก 6 แห่ง คือ คริสตจักรไทลำปาง-เชียงใหม่ คริสตจักรไทอุบลราชธานี คริสตจักรไทบ้านคำสะอาด คริสตจักรกมลาไสย และคริสตจักรเมืองสมุย

“ท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านเป็นไท”